Lãi suất tiết kiệm liên tục giảm, việc gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn

Theo nhận định của công ty BĐS Hoàng Gia Sài Gòn, việc gửi ngân hàng để nhận lãi suất đã không còn hấp dẫn như trước, cách đây 4 tháng, khách gửi tiết kiệm từ 1 tháng đến dưới 6 tháng có thể được hưởng lãi lên tới 5,5%, nay chỉ được trả 3,95-4,75%. Sáng…