Nhà đầu tư hưởng lợi khi bảng giá đất Bình Dương tăng bình quân 18% giai đoạn sắp tới

Theo UBND tỉnh Bình Dương, bảng giá các loại đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2024 điều chỉnh giá đất tăng tương ứng với giá đất theo Hệ số điều chỉnh giá đất K, tăng bình quân 18% so với bảng giá đất hiện hành. UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định quy…