Nhà đất Cần Giờ: Có đáng đồng tiền bát gạo?

Những thông tin về xây dựng cầu thay phà Bình Khánh nối huyện Nhà Bè với Cần Giờ hay một vài dự án bất động sản lớn rục rịch triển khai đã thổi giá đất Cần Giờ tăng nhanh. Tuy nhiên, đây có phải là nơi đáng để đổ tiền đầu tư? Huyện đảo Cần…